Over BakkersLeague

BakkersLeague is het platform waarbij de wedstrijden voor de jeugd en senioren samenkomen. Hier kan je je weg vinden binnen de (inter)nationale wedstrijden die er zijn in de bakkerijbranche. Alle betrokken wedstrijdorganisaties opereren zelfstandig en organiseren zelf hun wedstrijden. BakkersLeague zorgt voor meer samenwerking met de diverse organisaties en voor de samenhang in de communicatie.  

Het platform heeft zich ten doel gesteld de wedstrijden (verder) te professionaliseren. Veelal worden de wedstrijden georganiseerd door vrijwilligers die bij een stichting of vereniging zijn aangesloten. BakkersLeague geeft advies en ondersteuning bij de organisatie van deze wedstrijden. Daarnaast moet het draagvlak voor wedstrijden worden vergroot door deze via alle betrokken partijen binnen de bakkerijbranche nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Het platform wil bovendien meer (jonge) vakgenoten enthousiast maken voor deelname aan wedstrijden. Door duidelijker te maken welke wedstrijden er zijn en aan te geven wat je ermee kan bereiken, moet het bij kandidaten gaan kriebelen om deel te nemen.

Al met al wil BakkersLeague een positieve bijdrage leveren aan de wedstrijden. Deze site toont alle relevante informatie rondom bakkerswedstrijden, de achterliggende organisaties, het laatste nieuws en de agenda.

BakkersLeague
p/a Postbus 332, 2800 AH Gouda
info@bakkersleague.nl — Tel. 0182-693030

BakkersLeague wordt mogelijk gemaakt door:
SSF Bakkersbedrijf
Stichting Jeugdvakwedstrijden
Gouden Gard
BakkersVakWedstrijden
Team Boulangerie
Nederlands Patisserie Team
Meesters Bulanger Patissier
Copyright © 2015-2024 NBOV BakkersLeague. Disclaimer